Dětská skupina Šikulka

Jsme registrovanou dětskou skupinou pro děti od 2 let, bez přítomnosti rodičů.

Provoz dětské skupiny je spolufinancován dotací Ministerstva práce a sociálních věci České republiky.

Děti čeká program podobný programu v mateřské škole – volná i řízená hra, tvoření, zpívání, cvičení, venkovní procházky a mnoho dalšího. Pravidelné setkávání v malém kolektivu (skupina 12 dětí) podporuje sociální rozvoj dětí a je skvělou přípravou na vstup do mateřské školy. 

V příjemném prostředí MC Klubíčko pod vedením 2 zkušených pečujících osob mají děti ideální podmínky k individuálnímu rozvoji a radosti z učení.

Harmonogram dne
8.00 – 8.30 Příchod dětí
8.30 – 9.00 Volná hra 
9.00 – 9.30 Společné přivítání dětí, řízené aktivity
9.30 – 10.00 Hygiena, svačinka
10.00 – 10.30 Tvořivé činnosti
10:30 – 12:00 Pobyt venku
12:00 – 12:30 Oběd (vyzvedávání dětí od 12:20 do 12:45 hod)
12.45 – 14.00 Odpočinek (prosíme rodiče v tomto čase dítě nevyzvedávat)
14.00 – 15.00 Odpolední aktivity (vyzvedávání dětí od 14:30 hod)

Stravování dětí je zabezpečeno zákonnými zástupci, obědy si děti nosí v podepsaných nádobách na nápoje a potraviny. 

Děti potřebují sebou: náhradní oblečení, bačkůrky, svačinu, pleny (podle potřeby). Vše sbalit do batůžku nebo tašky a prosíme podepsat. 

CENA školní rok 2023/24 – platba probíhá měsíčně formou paušálního poplatku, dle předem dohodnutých počtů dní, ve kterých bude vaše dítě skupinu navštěvovat:  

  • docházka 1 den v týdnu: 1500 Kč/měsíc (375/den) 
  • docházka 2 dny v týdnu: 2800 Kč/měsíc (350/den)
  • docházka 3 dny v týdnu: 3000 Kč/měsíc (250/den)
  • docházka 4 dny v týdnu: 4000 Kč/měsíc (250/den)
  • docházka 5 dnů v týdnu: 4700 Kč/měsíc (235/den)

V ceně není zahrnuto případné vstupné při aktivitách mimo naše mateřské centrum.

NOVÉ CENY školní rok 2024/25 (zápis bude probíhat v měsících duben – květen 2024 – pro předběžné přihlášení využijte tlačítka níže)

  • docházka 1 den v týdnu: 2000 Kč/měsíc (500/den) 
  • docházka 2 dny v týdnu: 3400 Kč/měsíc (425/den)
  • docházka 3 dny v týdnu: 3900 Kč/měsíc (325/den)
  • docházka 4 dny v týdnu: 4500 Kč/měsíc (281/den)
  • docházka 5 dnů v týdnu: 5000 Kč/měsíc (250/den)