Učíme se se Zlobivákem

Kdy
Středa
10:00
12:00

Sociálně stimulační skupina pro děti s rodiči

Cíl: Posílení vztahu rodič - dítě, příprava ke vstupu do kolektivu MŠ, ZŠ

Program je zaměřen na rodiče a děti ve věku cca 2,5 - 6 let. Rozvíjí sociální interakci mezi rodičem a dítětem a mezi jednotlivými dětmi navzájem. Skupiny se účastní maximálně 8 dětí v doprovodu rodiče.

Programem děti provází loutka - pták Zlobivák, který se "učí" spolu s dětmi, umí povzbudit, poradit, ale i zavinit chybu, z níž se děti poučí. Od takového kamaráda děti přijímají poučení lépe než od rodičů či jiných dospělých.

Děti si osvojují základní sociální dovednosti (pozdrav, poděkování, oslovení, odpověď) a rozvíjejí své schopnosti (zrakové a sluchové vnímání, správné držení tužky a uvolnění ruky, koordinace pohybů, vizomotorická koordinace, sestavení příběhu podle obrázků atd.) na úrovni svého věku.

Práce probíhá individuálně, délka činnosti je vždy přizpůsobena konkrétní skupině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány. Program je volně návazný.

Termíny nejbližších lekcí:  16.9., 4.11., 9.12.  2020.

Po skupině mají rodiče možnost konzultace problémů výchovy a poradenství partnerských a rodičovských kompetencí

lektorka Ing. Mgr. Marie Nováková, pedagog, obor sociálně- psychologické dovednosti,osobnostní rozvoj, prevence kriminality a rizikového chování, praxe s dětmi 35 let

Kontakt:

Mateřské centrum Klubíčko
Vlčkova 1067
198 00 Praha 9

 

Vedoucí:
Bc. Michaela Adámková
+420 608 917 710

mcklubicko@praha.ymca.cz
Facebook: mcklubickoymca

Bankovní účet: 2000627451/2010

 

 

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu