Seminář pro rodiče (1x měsíčně)

Kdy
Středa
10:30
11:30

Odborné semináře a přednášky pro rodiče

1) Cyklus Mé dítě je originál – volně návazné interaktivní semináře doplněné psychosociálními aktivitami a diskuzí. Cílem je posílit dovednosti k rozvoji v oblasti výchovy, partnerských vztahů, sladění rodinného a pracovního života. Semináře jsou propojené se zkušenostmi z praxe.

Lektorka: Ing. Mgr. Marie Nováková, pedagog, obor sociálně- psychologické dovednosti, osobnostní rozvoj, prevence kriminality a rizikového chování

Kdy: 1x měsíčně středa od 10:30 hod.

Nejbližší termíny: 25.9., 23.10., 27.11., 11.12.

2) Přednášky s diskuzí – konkrétní témata budou vybírána podle preferencí klientů.

Nejbližší termíny a témata (více informací v příspěvcích jednorázové akce):

Workshopy pro rodiče s dětmi vedený speciální pedagožkou – poradkyní rané péče.

18.01. od 10:30 hod. Pojďme si hrát

Při povídání o hře dětí (cca do 4 let) se budeme zamýšlet nad tím, co děti potřebují, jaká je role hraček a nás, vychovatelů/rodičů... Najdeme zdroje inspirace, poučíme se navzájem a snad na konci najdeme způsob. jak si s našimi dětmi radostněji a smysluplněji hrát...

15.3. Podpora vývoje smyslů u dětí

Jak dítě objevuje svět pomocí smyslů? Jaké smyslové podněty pro svůj zdravý rozvoj potřebuje a jaké podněty mu naopak škodí? Co pro to můžeme udělat my, rodiče a vychovatelé? Kde hledat inspiraci? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi.

17.5. Přirozená komunikace mezi rodičem a dítětem v ranném věku

Při vzájemném rozhovoru se pokusíme zmapovat, jaké komunikační dovednosti potřebuje pro efektivní komunikaci rodič, jaké předpoklady pro komunikaci má malé dítě, a budeme hledat způsoby, jak všechny předpoklady uplatnit tak, abychom si vzájemně lépe porozuměli.

Lektorka: Mgr. Veronika Strenková

Přihlášení není nutné.

Vstup: 50 Kč/rodina (do herny)

Kontakt:

Mateřské centrum Klubíčko
Vlčkova 1067
198 00 Praha 9

 

Vedoucí:
Bc. Michaela Adámková
+420 608 917 710

mcklubicko@praha.ymca.cz
Facebook: mcklubickoymca

Bankovní účet: 2000627451/2010

 

 

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu