Seminář pro rodiče (1x měsíčně, nabídka pravidelně aktualizována)

Kdy
Pondělí
10:00
12:00

5.6. 2023 od 10:00 Zpívání s žabkou Kvákalkou 

 

5.6. 2023 od 10:00  Zpívání s žabkou Kvákalkou - Ing. Mgr. Marie Nováková 

Společně s kytarou, písněmi a říkankami doprovázenými pohybem se děti učí zpívat, osvojit si rytmus, který je neoddělitelně spojen se zvládnutím správného rytmu řeči, později s dobrou výslovností a rozvojem verbálních dovedností. V programu jsou využívány také jednoduché hudební nástroje, na které děti doprovázejí písně a říkanky. Procvičují koordinaci pohybu, učí se soustředění, naslouchání a vnímání hudby. Cena 150,- (vstup do herny).

 

Kontakt:

Mateřské centrum Klubíčko
Vlčkova 1067
198 00 Praha 9

 

Vedoucí:
Dita Hartelová
+420 608 917 710

mcklubicko@praha.ymca.cz
Facebook: mcklubickoymca

Instagram: mcklubicko

Bankovní účet: 2000627451/2010

 

 

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu