Seminář pro rodiče (2x měsíčně, nabídka pravidelně aktualizována)

Kdy
Středa
10:00
12:00

19. 10. od 10:00 Dítě, rodič, prarodič - konkurence nebo partneři?

26. 10. od 10:00 Zpívání s žabkou Kvákalkou

23. 11. od 10:00 Zpívání s žabkou Kvákalkou

 

19. 10. od 10:00 Dítě, rodič, prarodič - konkurence nebo partneři - lektorka Bc. Jana Frantíková

Děti k hezkému dětství potřebují rodiče, ale i babičky a dědečky. Co ale v případě, že mezi dospělými nejsou dobré vztahy? Dá se něco změnit? Někdy ano, někdy ne... možná v některých případech stačí dobrý nápad. Přijďte toto téma probrat s naší zkušenou a velmi oblíbenou lektorkou. Cena 130,- (vstup do herny).

26. 10. od 10:00  Zpívání s žabkou Kvákalkou - Ing. Mgr. Marie Nováková

Společně s kytarou, písněmi a říkankami doprovázenými pohybem se děti učí zpívat, osvojit si rytmus, který je neoddělitelně spojen se zvládnutím správného rytmu řeči, později s dobrou výslovností a rozvojem verbálních dovedností. V programu jsou využívány také jednoduché hudební nástroje, na které děti doprovázejí písně a říkanky. Procvičují koordinaci pohybu, učí se soustředění, naslouchání a vnímání hudby. Cena 130,- (vstup do herny).

23. 11. od 10:00  Zpívání s žabkou Kvákalkou - Ing. Mgr. Marie Nováková

Společně s kytarou, písněmi a říkankami doprovázenými pohybem se děti učí zpívat, osvojit si rytmus, který je neoddělitelně spojen se zvládnutím správného rytmu řeči, později s dobrou výslovností a rozvojem verbálních dovedností. V programu jsou využívány také jednoduché hudební nástroje, na které děti doprovázejí písně a říkanky. Procvičují koordinaci pohybu, učí se soustředění, naslouchání a vnímání hudby. Cena 130,- (vstup do herny).

 

Kontakt:

Mateřské centrum Klubíčko
Vlčkova 1067
198 00 Praha 9

 

Vedoucí:
Dita Hartelová
+420 608 917 710

mcklubicko@praha.ymca.cz
Facebook: mcklubickoymca

Instagram: mcklubicko

Bankovní účet: 2000627451/2010

 

 

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu