Podpořte nás

Milí rodiče a přátelé mateřského centra,

máte zájem aktivněji se zapojit do dění v MC Klubíčko a nevíte jak? Máte originální nápad na uspořádání nějaké akce? Chcete nám pomoci vylepšit prostředí herny?

Níže uvádíme několik oblastí, ve kterých nám můžete pomoci.

Oblast PR

Pomoc s propagací MC Klubíčko nebo jednotlivých akcí, pomoc s výlepem plakátů, uveřejnění článků o MC Klubíčko nebo o konkrétní jednorázové akci či aktivitě, tvorba letáků

Oblast fundraisingu

Pomoc s vyhledáváním a oslovováním možných sponzorů (finanční i věcné dary), péče o ně, vyhledávání grantů a pomoc při psaní žádostí

Tvorba programů a jednorázových akcí

Vedení kurzu, kroužku, uspořádání semináře, přednášky podle vašeho zájmu, pomoc při přípravě, organizaci a realizaci, případně koordinaci jednorázových akcí

Věcné dary

Darování již nepoužívaných, ale funkčních hraček, materiálů na tvoření (vlny, látky, korálky, dřívka, lepidla…), tonerových kazet do tiskárny, kopírování materiálů, darování drobných reklamních předmětů a dárků, které bychom mohli použít jako odměny atd.

Pomoc při úklidu, malování a drobných opravách

Finanční dary – rádi vám vystavíme Darovací smlouvu

Zapojení se do projektu Rodiče Klubíčku

Můžete nám věnovat vlastnoručně vyrobené originální výrobky (korálky, malovaná trika, obrázky, dekorace a pod.) nebo si některý z výrobků za příspěvek zakoupit

Vážíme si jakékoliv Vaší pomoci.

Pokud budete mít zájem, rádi Vám veřejně poděkujeme, uvedeme Vaše jméno (jméno Vaší firmy) v seznamu dárců na nástěnce v MC Klubíčko nebo je uveřejníme na našich webových stránkách.

V případě zájmu kontaktujte Michaelu Adámkovou vedoucí – koordinátorku MC Klubíčko – YMCA Praha. Tel.: 608 917 710, e-mail: mcklubicko@ymca.praha.cz