Úspěšný školák

cyklus přípravy na školní docházku pro děti s rodiči bude probíhat vždy ve čtvrtek od 15:00 do 16:30 hod. Počet míst omezen, prosíme o přihlášení do 6.2.2020.

Termíny: 20.2., 5.3., 12.3., 26.3., 2.4.

Praktický nácvik dovedností

  • Jsem šikovný – grafomotorika – uvolněná ruka, sezení, držení tužky, pera, kresba
  • Umím se prosadit – základní sociální dovednosti (umím se představit, seznámit, půjčit, vrátit apod.)
  • Jsem kamarád – (jak získat a udržet přátelství, co dělat, nedělat)
  • Nejsem „naštvávací“ – jak říct co chci, co mi vadí, jak se bránit bez vzteku a křiku
  • Umím něco vydržet a zvládnout – jak posilovat vůli, jak motivovat
  • První pomoc při úzkosti, stresu, trémě – základy neurofyziologie

Pracovní skupinu tvoří maximálně 8 párů: rodič – dítě.

Jednotlivé lekce na sebe navazují a je třeba je absolvovat v celku.

Cena kurzu: 750,-Kč (formou předplatného)

Přihlášení nutné: mcklubicko@praha.ymca.cz, 608 917 710.

Lektor: Ing. Marie Nováková, pedagog, obor sociálně- psychologické dovednosti, osobnostní rozvoj, prevence kriminality a rizikového chování