Úspěšný školák

cyklus přípravy na školní docházku pro děti s rodiči bude probíhat vždy ve středu ve dnech 10.2., 24.2., 10.3., 17.3., 24.3.2021 od 15:30 do 17:00 hod. Počet míst omezen, prosíme o přihlášení.

Termíny:

Praktický nácvik dovedností

  • Jsem šikovný – grafomotorika – uvolněná ruka, sezení, držení tužky, pera, kresba
  • Umím se prosadit – základní sociální dovednosti (umím se představit, seznámit, půjčit, vrátit apod.)
  • Jsem kamarád – (jak získat a udržet přátelství, co dělat, nedělat)
  • Nejsem „naštvávací“ – jak říct co chci, co mi vadí, jak se bránit bez vzteku a křiku
  • Umím něco vydržet a zvládnout – jak posilovat vůli, jak motivovat
  • První pomoc při úzkosti, stresu, trémě – základy neurofyziologie

Pracovní skupinu tvoří maximálně 8 párů: rodič – dítě.

Jednotlivé lekce na sebe navazují a je třeba je absolvovat v celku.

Cena kurzu: 750,-Kč (formou předplatného)

Přihlášení nutné: mcklubicko@praha.ymca.cz, 608 917 710.

Lektor: Ing. Marie Nováková, pedagog, obor sociálně- psychologické dovednosti, osobnostní rozvoj, prevence kriminality a rizikového chování