Učíme se se Zlobivákem

Sociálně stimulační skupina pro děti s rodiči

Cíl: Posílení vztahu rodič – dítě, příprava ke vstupu do kolektivu MŠ, ZŠ

Program je zaměřen na rodiče a děti ve věku cca 2,5 – 6 let. Rozvíjí sociální interakci mezi rodičem a dítětem a mezi jednotlivými dětmi navzájem. Skupiny se účastní maximálně 8 dětí v doprovodu rodiče.

Programem děti provází loutka – pták Zlobivák, který se „učí“ spolu s dětmi, umí povzbudit, poradit, ale i zavinit chybu, z níž se děti poučí. Od takového kamaráda děti přijímají poučení lépe než od rodičů či jiných dospělých.

Děti si osvojují základní sociální dovednosti (pozdrav, poděkování, oslovení, odpověď) a rozvíjejí své schopnosti (zrakové a sluchové vnímání, správné držení tužky a uvolnění ruky, koordinace pohybů, vizomotorická koordinace, sestavení příběhu podle obrázků atd.) na úrovni svého věku.

Práce probíhá individuálně, délka činnosti je vždy přizpůsobena konkrétní skupině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány. Program je volně návazný.

Termíny nejbližších lekcí:  18.9., 16.10., 13.11., 4.12.  2019.

Po skupině mají rodiče možnost konzultace problémů výchovy a poradenství partnerských a rodičovských kompetencí

lektorka Ing. Mgr. Marie Nováková, pedagog, obor sociálně- psychologické dovednosti,osobnostní rozvoj, prevence kriminality a rizikového chování, praxe s dětmi 35 let