Semináře pro rodiče

Odborné semináře a přednášky pro rodiče

1) Cyklus Úspěšný rodič, úspěšné dítě – volně návazné interaktivní semináře doplněné psychosociálními aktivitami a diskuzí. Cílem je posílit dovednosti k rozvoji v oblasti výchovy, partnerských vztahů, sladění rodinného a pracovního života. Semináře jsou propojené se zkušenostmi z praxe.

Lektorka: Ing. Mgr. Marie Nováková, pedagog, obor sociálně- psychologické dovednosti, osobnostní rozvoj, prevence kriminality a rizikového chování

Kdy: 1x měsíčně středa od 10:30 hod.
Nejbližší termíny: 20.9., 25.10., 22.11., 20.12.
 
20.9. Sociální inteligence a její rozvoj u dětí
Co je vrozeno, co ovlivňují rodiče? Sociální inteligence a slabiny i silné stránky jednotlivých temperamentových typů .. to je tématem interaktivního semináře.
Sociální inteligence rozhoduje o:
  • životním úspěchu,
  • tom, zda dítě bude mít kamarády,
  • přijetí, nepřijetí v kolektivu školy, školky.

 

2) Přednášky s diskuzí – konkrétní témata budou vybírána podle preferencí klientů.

Nejbližší termíny a témata (více informací v příspěvcích jednorázové akce):

12.6. od 10.30 Jak u dětí rozvíjet smyslové vnímání – lektorka Bc. Zdenka Hyttychová, ergoterapeutka

13.6. od 18.30  Beseda o zdravém životním stylu s vařením – lektorka MUDr. Hana Mojžíšová