Semináře pro rodiče

Odborné semináře a přednášky pro rodiče

1) Cyklus Úspěšný rodič, úspěšné dítě – volně návazné interaktivní semináře doplněné psychosociálními aktivitami a diskuzí. Cílem je posílit dovednosti k rozvoji v oblasti výchovy, partnerských vztahů, sladění rodinného a pracovního života. Semináře jsou propojené se zkušenostmi z praxe.

Lektorka: Ing. Mgr. Marie Nováková, pedagog, obor sociálně- psychologické dovednosti, osobnostní rozvoj, prevence kriminality a rizikového chování

Kdy: 1x měsíčně středa od 10:30 hod.
Nejbližší termíny: 24.1., 21.2., , 21.3., 25.4., 23.5., 20.6. 2018.
 
24.1. Komunikační styl v rodině
Budeme se zabývat těmito okruhy:

  • Komunikace vytváří vztah.
  • Komunikace s dětmi a její úskalí.
  • Komunikace s partnerem.
  • Co komunikaci spolehlivě zmrazí?
  • Komunikační fauly.
  • Komunikační techniky při problémech a konfliktech.
  • Diskuze a praktické ukázky.

 

2) Přednášky s diskuzí – konkrétní témata budou vybírána podle preferencí klientů.

Nejbližší termíny a témata (více informací v příspěvcích jednorázové akce):

26.2. První pomoc při nejběžnějším dětském onemocnění – 2. část