Angličtina pro děti

Angličtina pro děti  3 – 6 let

Kdy: pátek 16 – 16.45 hod.

Ukázková hodina zdarma:  6.11. od 16 hod. (přihlášení nutné)

Začínáme 13.11.

Co vás čeká: Základní výuka angličtiny zaměřená na osvojení si základních slovíček hravou formou, pomocí obrázků, básniček a písniček. Děti získají pozitivní vztah k jazyku a naučí se základní slovíčka.

Přihlášení nutné.

Vstupné:  720 Kč/ listopad – prosinec

Lektorka: Pavlína Jurková.

 

Angličtina pro děti 1. – 3. třídy  

Kdy: pátek 17 – 17.45 hod.

Ukázková hodina zdarma. 18.9. od 17 hod. (přihlášení nutné) Z důvodu nízkého zájmu zrušeno.

Začínáme 25.9.

Pro koho: děti 1. – 3. třídy (bez doprovodu rodičů)

Co vás čeká: Výuka je zaměřená na osvojení si slovní zásoby vhodné pro danou věkovou skupinu. Procvičování formou různých didaktických her, básniček a písniček. Zaměření převážně na konverzaci s využitím běžných témat ze školních učebnic pro dané období. Děti rozvíjí především mluvenou angličtinu.

Přihlášení nutné.

Vstupné: 1440 Kč/ září – prosinec

Lektorka: Pavlína Jurková

 

Představení lektora

Jsem lektorkou na volné noze a specializuji se na výuku angličtiny. Učím děti i dospělé, studovala jsem ekonomii a  mám pedagogické minimum a praxi s výukou 5 let. Absolvovala jsem týdenní kurz intuitivní pedagogiky a věnuji se samostudiu moderních přístupů ve vzdělávání dětí i dospělých. Žila jsem v několika anglicky mluvících zemích – Nový Zéland, Velká Británie, USA – dohromady přes čtyři roky.