ELKONIN – trénink jazykových schopností

Kdy? v úterý 16.15 – 17.00 hod., konec září – květen

Program je zaměřen na rozvoj jazykových schopností, které jsou pro budoucí čtení nejdůležitější. Je veden zábavnou formou a je vhodný pro děti předškolního věku a s odkladem školní docházky.

Více informací na www.elkonin.cz.

Přihlášení nutné.