Chystáme se do školky

Kdy? ve středu 11.3. od 10:00 

Program pro děti ve věku 2,5 – 4 roky s rodiči rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti.

Co vás čeká:

  • Prohloubíme si grafomotorické dovednosti. 
  • Zdokonalíme hrubou a jemnou motoriku. 
  • Zaměříme se na rozvoj řeči a logopedickou prevenci. 
  • Zábavnou formou si osvojíme sociální dovednosti a sebeobsluhu. 
  • Upevníme pozornost a soustředění. 
  • Procvičíme zrakové a sluchové vnímání. 

Program bude tematicky propojen. Přihlášení není nutné.

Vstupné: 50 Kč/rodina (do herny)